Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Vedecky potvrdené

Wissenschaft

Nový a patentom chránený terapeutický systém BEMER predstavuje najviac preskúmanú a najúčinnejšiu fyzikálnu terapeutickú metódu, aká sa dnes používa v komplementárnej medicíne.
Nový signál BEMER bol vyvinutý a nanovo navrhnutý v súlade s najnovšími vedomosťami o biorytme lokálnych a primárnych regulačných procesov v spojení s mikrocirkuláciou (fyzikálna terapeutická metóda). Umožňuje tak teraz ešte lepšiu stimuláciu obmedzenej alebo porušenej mikrocirkulácie orgánov.

Pre účinnú stimuláciu mechanizmu regulácie mikrocirkulácie je rozhodujúce špecifické dočasné usporiadanie a štruktúra signálu elektromagnetického poľa s nízkou hustotou toku.

Produkty BEMER sú zdravotnícke pomôcky triedy IIA (93/42/EHS) s oficiálnou akreditáciou podľa predpisov EÚ (CE0483).

V uplynulých 15 rokoch vzniklo o terapii BEMER 46 publikácií a štyri vedecké štúdie publikované v databáze PubMed.

Referencie