Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Tiráž

BEMER Int. AG
Austrasse 15
FL - 9495 Triesen
Tel. +423 / 399 39 99
E-mail: info@bemergroup.com

Vylúčenie ručenia

Nároky na ručenie kladené voči autorovi, ktoré sa vzťahujú na škody hmotného alebo nehmotného druhu a ktoré boli spôsobené využitím alebo nevyužitím uvedených informácií alebo využitím neúplných či chybných informácií, sú zásadne vylúčené.

Autor si výslovne vyhradzuje právo časti svojich stránok alebo i celý ich obsah bez osobitného oznámenia zmeniť, doplniť, zmazať alebo ich zverejňovanie dočasne či s konečnou platnosťou zastaviť.

I napriek starostlivej kontrole obsahu neručíme za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok zodpovedajú výhradne ich prevádzkovatelia.

Všetky údaje, informácie, výsledky, ponuky atď. uvedené na týchto internetových stránkach boli zostavené v súlade s najlepšími vedomosťami a poznatkami, pričom ich autor stránok tak starostlivo, ako je to len možné, preveril. Napriek tomu nemožno úplne vylúčiť chyby. Preto sú tiež všetky údaje atď. uvádzané bez akýchkoľvek záväzkov alebo záruky. V žiadnom prípade nepredstavujú výslovnú konzultáciu lekára.
Google Analytics

Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu na analýzu webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača používateľa a umožňujú analýzu využívania webovej stránky. Informácie, ktoré súbory cookie vytvárajú o vašom využívaní tejto webovej stránky (vrátane IP adresy), sa prenášajú na servery spoločnosti Google v USA, kde sa tiež ukladajú.

Google tieto informácie používa na vyhodnocovanie vášho využívania webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu.

Spoločnosť Google tieto informácie poprípade odovzdáva tretím osobám, pokiaľ je to zákonmi predpísané alebo pokiaľ tretie osoby tieto údaje spracovávajú na zákazku spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade neumožní spojiť vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré má k dispozícii. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takom prípade sa môže stať, že poprípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Tým, že túto webovú stránku používate, vyjadrujete svoj súhlas s tým, že Google smie vyššie opísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely spracovávať údaje, ktoré o vás zozbieral.