Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Referencie

Váš partner

Zvýšenie športovej výkonnosti vďaka BEMER

Sportliche leistung

Zásobovanie všetkých buniek tkaniva, ktoré sa podieľajú
na opísaných procesoch, v súlade s ich potrebami predstavuje zásadný predpoklad pre zdravie
človeka. V rovnakej miere to platí aj pre zvýšenie
športovej výkonnosti. Ak sa látková výmena medzi bunkami a krvou, teda
mikrocirkulácia najmenších ciev, v dôsledku slabého pohybu týchto ciev
spomalí, nedochádza k zásobovaniu a upratovaniu buniek a tkanív v súlade s ich potrebami
v rámci aktuálnej záťaže. Aplikáciou
fyzikálnej terapie ciev BEMER je však možné nedostatočné pohyby
tých najmenších ciev zrýchliť a zlepšiť ich výkonnosť i regulačnú šírku, dá sa
to vlastne porovnať s výkonnostným progresom pri športe.
Fyzikálna terapia ciev BEMER predstavuje inovatívnu a konzekventnú novú generáciu
„klasickej terapie magnetickým poľom“. Podarilo sa totiž skombinovať pozitívne efekty pulzujúceho
magnetického poľa s vlastnosťami špeciálneho
elektromagnetického signálu. Týmto spôsobom sa spoločnosti
BEMER podarilo v oblasti mikrocirkulácie docieliť nové a účinné medicínske terapie. Nemali by ste si však pritom
vedecky potvrdenú fyzikálnu terapiu ciev BEMER
zamieňať s vedecky nevyjasnenou terapiou magnetickým poľom.
Množstvo publikácií a vedeckých štúdií potvrdzuje,
že fyzikálna terapia ciev BEMER má schopnosť skracovať dobu
regenerácie, keďže dobre vplýva na mikrocirkuláciu. Športovci tak
môžu predĺžiť svoj tréning. No táto terapia neslúži len na zvýšenie
športovej výkonnosti, pretože jej pomocou možno
predchádzať zraneniam pri športe a tiež urýchľovať ich hojenie a rehabilitáciu. Je pritom
úplne jedno, či ide o vrcholového alebo príležitostného športovca,
o snahu o zvyšovanie športovej výkonnosti alebo len o úsilie zvýšiť
svoju kvalitu života – fyzikálna terapia ciev
BEMER preukázateľne zvyšuje výkonnosť. V oblasti športu vie prispieť
k rýchlejšej regenerácii, minimalizovať výpadky tréningov a zlepšiť
tréningový stav, optimalizovať prípravu na zápasy, znížiť
riziko poranenia a urýchliť liečbu poranení pri športe. Pre všetky oblasti ale
platí, že fyzikálna terapia ciev BEMER posilňuje imunitný systém a
znižuje riziko infekcie. Aj zvýšenie športovej výkonnosti
je možné hodnotiť rôzne, rovnako existuje i veľmi veľa dôvodov,
prečo sa ľudia venujú športovaniu. Niekto hľadá úspech vo výkonnostnom
a vrcholovom športe, ďalší zas uspokojenie v oblasti
amatérskeho športu. Nezanedbateľná časť ľudí
športuje jednoducho zo zábavy vo voľnom čase, či už osamote alebo spolu s partiou.
Všetci však intuitívne tušia, že zvýšenie športovej výkonnosti
sa spája s uznaním – v očiach seba samého i ostatných. Práve tu možno fyzikálnu terapiu ciev BEMER
veľmi dobre využiť. Alebo inými slovami – Zvýšenie športovej výkonnosti
pomocou fyzikálnej terapie ciev BEMER je metóda, ktorú uznávajú
nielen odborníci na šport.

Informujte sa

Vaše kontaktné údaje

O športovom výkone

Zvýšenie športovej výkonnosti

Šport je vraj tá najkrajšia nepotrebná vec na svete. Toto tvrdenie platí ako pre hŕbu fanúšikov rôznych športov, ktorí sa športových podujatí zúčastňujú pasívne ako diváci, ale tiež pre veľké počty ľudí, ktorí športujú na profesionálnej, amatérskej alebo voľnočasovej úrovni – pričom jedno nemusí nutne vylučovať druhé! Skutočnosť, že šport je nielen zábavný, ale aj zdravý, je dnes známa vari každému. Málokto by dnes pravdepodobne súhlasil s odpoveďou Winstona Churchilla, ktorý na otázku reportéra, čo je dôvodom pre to, že sa dožil takého vysokého veku, povedal známe „no sports“. Odhliadnuc od toho, že ani Churchill to asi nemyslel úplne vážne, lebo sám v mladých rokoch veľa športoval a tiež sa svoje športové výkony snažil zlepšovať. Aj vedecká disciplína športová medicína už opakovane tento svetoznámy Churchillov výrok vyvrátila. Rovnako tak je nesporné, že športovanie ľudí baví – pričom je jedno, či športujú vo voľnom čase, ako amatéri alebo ako profesionálni športovci. Aké sú však naše hranice? Je v povahe človeka, že podáva výkony. Môže to byť preňho samého či pre iných, v práci alebo v súkromí – túžba po zvýšení výkonu je všadeprítomná. Potreba zvýšiť svoju športovú výkonnosť je samozrejme pochopiteľná, u profesionálnych športovcov sa želanie zvýšenia športovej výkonnosti často spája aj s prianím a ctižiadostivosťou podávať najvyššie športové výkony. Táto minca má však aj svoju odvrátenú stranu. Profesionálni a vrcholoví športovci o tom vedia svoje. Nezriedka býva táto túžba po zvýšení športovej výkonnosti taká veľká, že siahnu po dopingu. To, že to máva katastrofálne následky, ba v minulosti na svedomí aj ľudské tragédie, vedia veľmi dobre už nielen profesionálni cyklisti.

Zvýšenie športovej výkonnosti bez dopingu

Na tomto mieste preto nemienime bližšie objasňovať hrozbu zo strany nepovoleného dopingu, chceme sa naopak zamerať na to, ako absolútne legálnou a navyše i zdravou cestou dosahovať zvýšenie športovej výkonnosti. Predpokladom je vyvážený a cielený tréning plus zdravá strava i životospráva. Medzi činitele, ktoré neradno podceňovať, patrí ale taktiež dobre fungujúca látková výmena a samozrejme rovnako dobre funkčné prekrvenie tela. Prizrime sa najprv prekrveniu. Akúsi spúšťaciu, iniciačnú úlohu tu zohráva naše srdce ako ústredný orgán srdcovo-cievnej sústavy. Keby sme mali orgánom ľudského tela udeliť medaily za športový výkon, dostalo by srdce jednoznačne zlatú medailu. Srdce pumpuje a distribuuje krv do nášho tela neúnavne každý jeden deň – od narodenia až do smrti. Frekvencia tepu srdca (meraná počtom úderov srdca za minútu) činí u dospelej osoby približne 60 až 80 úderov za minútu. Pri každom jednom údere srdca sa do aorty prečerpá zhruba 60 až 80 mililitrov krvi. Aorta, nazývaná aj srdcovnica, vedie krv do veľkých ciev veľkého krvného obehu – do artérií. Pohyb krvi jedným smerom zabezpečuje tlak, ktorý má na starosti srdce. Ak trebárs nejaký človek žije 70 rokov, tak jeho srdce behom uvedenej doby pomocou 2,5 miliardy úderov srdca do ciev prečerpá neuveriteľných 200 až 250 miliónov litrov krvi. A to je skutočne parádny športový výkon! Na svojej púti sa artérie čoraz viac a viac rozvetvujú, pričom sa stávajú menšími a tenšími, majú čoraz menší prierez. Tie úplne najmenšie cievky sa nazývajú kapiláry. A oblasť výskytu týchto malinkých ciev spolu s úsekmi krátko pred a za nimi sa volá mikrocirkulácia. Táto mikrocirkulácia má pre organizmus dôležitý význam. Predstavuje nielen značný rezervoár krvi, ovplyvňuje aj jej tlak, podporuje výmenu tepla a prepravuje k 80 až 100 biliónom buniek, z ktorých sa skladá ľudský organizmus, kyslík a živiny. V opačnom smere zas odnáša preč z buniek odpad a jedy.

Zvýšenie športovej výkonnosti vďaka zlepšeniu mikrocirkulácie

Mikrocirkulácia plní transportné úlohy, ktoré sú pre nás životne dôležité, keďže zásobuje tkanivá a orgány kyslíkom a živinami a zároveň z nich vyváža preč koncové produkty látkovej výmeny. Ďalším podstatným účinkom dobre fungujúcej mikrocirkulácie je podpora nášho imunitného systému. Aký vplyv ma však dobre fungujúca mikrocirkulácia na zvýšenie športovej výkonnosti? Túto otázku vieme zodpovedať rýchlo: - Dobré prekrvenie je zárukou tvorby dostatku biologickej energie. - Dobré tokové vlastnosti krvi sa prejavujú v podobe dobrého zásobenia buniek svalov kyslíkom a živinami. - Dobre fungujúca mikrocirkulácia umožňuje rýchle fázy regenerácie po tréningu, resp. po telesnej námahe. Dobre fungujúca mikrocirkulácia je prirodzene podstatná nie iba pre vrcholových a vytrvalostných športovcov, ale aj pre nadšencov a športovcov, ktorí športujú vo svojom voľnom čase – čiže pre všetkých, čo sa usilujú o zvýšenie športovej výkonnosti. Situácia je nanešťastie taká, že ani u trénovaných športovcov nemusí mikrocirkulácia fungovať optimálne. Nesprávna strava, stres (napr. počas zápasov), duševná rezignácia, choroby alebo sklon k istým ochoreniam sa môžu pričiniť o to, že dochádza k obmedzeniu prepravy krvi – a tým pádom i k obmedzeniu látkovej výmeny. Ide pritom o faktory, ktoré platia aj pre voľnočasových športovcov a amatérov. Tu sa naskytá otázka, do akej miery má zmysel (ak sa tak nedeje na príkaz lekára) užívať lieky tak, aby sa športovec nevystavil riziku dopingu. Na mieste je teda nájsť také riešenie, ktoré nám umožní „rozhýbať“ bunky v tele i bez liekov a súčasne dosiahnuť želané zvýšenie športovej výkonnosti. Odpoveďou na túto otázku je fyzikálna terapia ciev BEMER.