Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Referencie

Váš partner

Zlepšenie zaspávania a správania počas spánku

Schlafstoerungen

Pri fyzikálnej terapii ciev BEMER viacrozmerná
štruktúra signálov veľmi účinne stimuluje obmedzenú, resp. narušenú mikrocirkuláciu, čím dochádza
k podpore najvýznamnejších regulačných mechanizmov tela potrebných pre prevenciu a
procesy hojenia, vyzdravenia a regenerácie. Ošetrenie má
kladný dopad na fungovanie bielych krviniek, ktoré sa tak dokážu
v prípade vonkajšej hrozby pre zdravie rýchlo aktivizovať. Vďaka tomu
imunitný systém vie lepšie a účinnejšie brániť naše telo pred infekciami alebo pred
škodlivými vplyvmi životného
prostredia. Kvalita života sa dá vo vzťahu k nášmu zdravotnému
stavu dnes už aj merať validovanými a medzinárodne používanými meracími nástrojmi. Jeden z týchto meracích
nástrojov sa nazýva SF-36, obsahuje 36 otázok a pozostáva z ôsmich domén
hodnotených pomocou stupnice. Týmito ôsmimi doménami sú vitalita,
telesná funkčnosť, telesné bolesti, všeobecné vnímanie svojho zdravia,
fungovanie telesných rolí, fungovanie emočných rolí, schopnosť sociálne fungovať
a duševné rozpoloženie. Existuje aj kratšia verzia s iba
dvanástimi otázkami, tzv. SF-12. Bola použitá v rozsiahlej
ankete zákazníkov o fyzikálnej terapii ciev BEMER. Okrem toho bolo možné
preukázať, že aplikácia terapie BEMER umožňuje dosiahnuť signifikantné
zlepšenie spánkových hodnôt. Pre tento prieskum bola použitá
stupnica podľa Jenkinsa. Z výsledkov prieskumu možno vyčítať, že
pre viac ako 60 percent všetkých používateľov sa signifikantne (p < 0,001)
zlepšila kvalita ich života – a to už po šiestich týždňoch aplikácie terapie BEMER.
Celé dve tretiny respondentov zas potvrdzujú, že sa im
zlepšil spánok.

Účinnosť fyzikálnej terapie ciev BEMER pri poruchách spánku

Nová technológia BEMER dobre vplýva najmä na telesné
regulačné a regeneračné procesy počas spánku – a to je enormne
dôležité najmä pre pacientov počas rehabilitácie, pre starších ľudí i pre ľudí so sklonom
k infekciám. Fyzikálna terapia ciev BEMER
vedie všeobecne k zlepšeniu účinnosti liečby, k zníženie sklonu k infekciám,
k zvýšeniu podnecovania regeneračných procesov a k lepšiemu
odkysleniu organizmu. Následkom porúch spánku, prirodzeného starnutia, nezdravých životných
návykov, množstva stresu a jednostrannej výživy dochádza k spomaľovaniu
čerpacích pohybov najmenších ciev. Fyzikálna terapia ciev
dokáže v medziach stanovených prírodou pôsobiť proti tomuto procesu. Pomocou
elektromagneticky prenášaných stimulačných signálov dochádza k stimulovaniu
čerpacích pohybov v najmenších cievach, čím sa zlepšuje prietok krvi.

Informujte sa

Vaše kontaktné údaje

O poruchách spánku

Poruchy spánku

Spánok je nesmierne dôležitý, no milióny ľudí po celom svete nedokážu pokojne zaspať. Aj vy sa celé hodiny prevaľujete v posteli, a keď už konečne zaspíte, tak sa po krátkom čase znova prebudíte? Neprestajný spánkový deficit narúša nielen stav našej mysle, ale tiež naše zdravie. Ľudia, ktorých trápia starosti a stres, mávajú často aj poruchy spánku. Večer im mysľou víria myšlienky, podarí sa im usnúť až po dlhom čase a budia sa veľmi skoro ráno – nezriedka celé hodiny predtým, než by im zazvonil budík. Takéto fázy pozná takmer každý človek. Nedarí sa nám vo vzťahu, práca nám prerastá ponad hlavu, ťažia nás finančné problémy. Dôvody bývajú rôzne, no následky temer zakaždým obdobné – spíme iba nepokojným a prikrátkym spánkom. Za normálneho stavu by mala takáto fáza najneskôr do štyroch týždňov pominúť. Niekedy sa však poruchy spánku akosi zautomatizujú. Takto postihnutí ľudia už nepremýšľajú nad problémami, ale nad tým, že chcú stoj čo stoj zaspať. Takto sa spúšťa začarovaný kruh. Problémy so spánkom nám kradnú pokoj a znemožňujú, aby sme si v noci oddýchli. A ľudia, ktorí sa zle vyspali, sú cez deň nesústredení a vyčerpaní.

V západných krajinách trpí až zhruba 20 percent obyvateľstva poruchami spánku

Odborníci predpokladajú, že poruchy spánku možno vyvodiť z nesprávneho správania a neprimeraného zaobchádzania so stresom. Zlé návyky a neodbúraný stres do slova a do písmena spôsobia, že naša myseľ i telo akosi zabudnú na spánok. Starší ľudia a ženy zvyknú chronickými poruchami spánku trpieť častejšie než mladí ľudia a muži. Od 40. roku života sa náš spánok stáva slabším. To je i dôvod , prečo sa na tento problém sťažujú hlavne starší ľudia. U žien máva neblahý vplyv na spánok kolísanie hladiny hormónov. Málokto však zaspí tak, že mu stačí iba zavrieť oči a hotovo. Polhodinka ležania v bdelom stave, než sa dostaví spánok, nie je nič neobvyklé. Aj ľahký spánok je normálny. Počas noci sa striedajú fázy hlbokého spánku s etapami, kedy len plytko driememe. Citliví ľudia môžu mať v priebehu týchto fáz nezriedka pocit, že sú hore, aj keď v skutočnosti spia.

Poruchy spánku: v noci bdieme, cez deň si zúfame

Odborníci hovoria o poruchách spánku, až keď sú splnené nasledujúce dva faktory. Človek už zle spí minimálne trikrát za týždeň. Cez deň je takýto človek nevýkonný a nespavosťou už veľmi trpí – ráno sa cíti, akoby ho mangľovali a je vyčerpaný. Práve z tohto dôvodu bývajú ľudia s poruchami spánku počas dňa často podráždení a nedokážu sa dobre sústrediť. V niektorých prípadoch majú dokonca strach pred každou ďalšou nocou.

Diagnóza: porucha spánku

Pri návšteve lekára treba najskôr vylúčiť duševné alebo telesné príčiny porúch spánku. Existuje veľa chorôb, ktoré môžu neblaho vplývať na spánok. Dobrému spánku však bránia aj duševné problémy, ako sú poruchy spojené so strachom a depresie. Vo svojej ambulancii položí lekár pacientovi otázky ohľadom dĺžky pretrvávania porúch spánku a tiež ohľadne možných udalostí, ktoré by mohli tieto ťažkosti so spánkom vyvolať. Často sa budíte? Trpíte bolesťami? Myká vám nohami? Na základe týchto alebo i ďalších otázok si môže lekár spraviť obraz o situácii. Za určitých okolností možno pacientovi predpísať, aby si viedol spánkový denník, kam bude zapisovať udalosti, ktoré sa udiali za dňa a v noci mu kradnú spánok.

Pri poruchách spánku do spánkového laboratória

V spánkovom laboratóriu sa meria, čo telo robí počas noci, ako dlho a ako hlboko človek v skutočnosti spí, ako často sa v noci zobudíme a či máme pravidelné dýchanie. Dá sa tam ale taktiež zistiť, či nedobrý spánok nemá predsa len nejakú telesnú príčinu, napríklad tzv. spánkové apnoe.

Prvotné a druhotné poruchy spánku

Pri primárnych poruchách spánku nemožno z medicínskeho pohľadu ako príčinu stanoviť žiadne duševné ani organické ochorenia. Druhotné poruchy spánku vyplývajú zväčša z dokázaného predchádzajúceho ochorenia, od čoho sa odvíja i príslušná diagnóza. Predpokladá sa, že v prípade primárnych porúch spánku má negatívny vplyv na rytmus spánku a bdenia neurologická porucha. Postihnutí ľudia trpia týmito poruchami zväčša už od detského veku, pričom poruchy trvajú často dlhé roky. Tento typ poruchy spánku súvisí s telesným napätím dotknutej osoby. Následkom býva znížená výkonnosť v bdelom stave. Sekundárna porucha spánku má pôvod, ktorý sa dá medicínsky dokázať. Patria sem neurologické ochorenia ako napríklad morbus parkinson, demencia, roztrúsená skleróza, úrazy hlavy a mozgu, epilepsia alebo mozgové nádory. K poruchám spánku však môžu viesť aj chronické choroby alebo práca na zmeny.

Liečba porúch spánku

Na poruchy spánku jestvuje kopec receptov, ktoré ale iba málokedy dosahujú dobré výsledky. Spánkový program BEMER dokáže zlepšiť zaspávanie i schopnosť prespať noc a podporuje telo pri dôležitých samoozdravných a regeneračných procesoch. V najnovších štúdiách sa podarilo zistiť, že práve počas noci prebieha prerozdelenie krvi v organizme. V priebehu nočnej spánkovej fázy tým dochádza k podpore imunologických procesov, čo je pre zdravý organizmus nesmierne dôležité.