Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Referencie

Váš partner

Dokáže fyzikálna terapia ciev BEMER pomôcť pri polyneuropatii?

Polyneuropathie

Polyneuropatiu sa podarí prekonať až vtedy, keď sa vylieči aj choroba, ktorá ju vyvolala.
Pretože ale také čosi býva možné len v obmedzenej miere, sú chorí na polyneuropatiu často vďační už len za to, že je možné aspoň zmierniť opísané symptómy polyneuropatie.
Keď si pacienti navyše prajú aj zníženie užívania liekov, mali by sa vážne zaoberať fyzikálnou terapiou ciev BEMER.

Informujte sa

Vaše kontaktné údaje

O polyneuropatii

Polyneuropatia – keď sa človeku zbláznia nervy

Choroba je vo svojej podstate porucha funkcie nejakého orgánu, psychiky alebo celého organizmu. Chorobami žiaľ trpí veľmi veľa ľudí. Našťastie medicínske umenie súčasnosti pokročilo natoľko, že veľa ochorení, nech už sú akokoľvek hrozné, sa nemusí nutne skončiť smrťou. Pre chorých je to však len slabá útecha, lebo so svojím ochorením síce dokážu žiť, no ich život je sprevádzaný sprievodnými javmi ich choroby a viac či menej chronickými bolesťami. Medzi takéto ochorenia patrí polyneuropatia, čo je choroba nervovej sústavy, ktorou trpia približne tri percentá Nemcov. Polyneuropatia prednostne postihuje starších ľudí. Podľa odhadov trpí polyneuropatiou zhruba osem percent ľudí vo veku viac než 65 rokov. Toto ochorenie sa navyše vyskytuje aj u takmer 40 percent diabetikov, a to vrátane ľudí mladšieho veku. V rámci tejto skupiny osôb býva polyneuropatia podmienená buď genetikou alebo býva často napríklad následkom nadmerného požívania alkoholu alebo konzumácie drog. Polyneuropatia postihuje rovnakou mierou mužov i ženy. Aké symptómy sa viažu s polyneuropatiou? Ochorenie často začína nepríjemnými pocitmi v oblasti prstov na nohách, neskôr bývajú zasiahnuté aj ruky. Postihnuté oblasti tela môžu začať z ničoho nič svrbieť, pocity mravčenia pritom bývajú vnímané ako čosi rušivé a nepríjemné. Často sa vyskytuje aj tŕpnutie alebo pocity pálenia. Okrem nárastu bolestivosti spôsobuje polyneuropatia často aj narušenie vnímania dotykových a teplotných podnetov. V konečnom dôsledku zvykne polyneuropatia výrazne zhoršiť kvalitu života postihnutých osôb. Ak polyneuropatia zasiahne autonómne nervy, môže dochádzať dokonca k symptómom ako poruchy regulácie tlaku krvi alebo srdcového rytmu. Aj keď sa dá nad polyneuropatiou úplne zvíťaziť iba po vyliečení základného ochorenia, ktoré ju vyvolalo, a to je nezriedka obzvlášť ťažká úloha, predsa len jestvujú možnosti, ako toto ochorenie zlepšiť alebo dokonca kompletne utlmiť.

Opis choroby polyneuropatia

Polyneuropatia je ochorenie periférneho nervového systému, ktoré je sprevádzané oslabením svalstva a narušením citlivosti. Pre lepšie pochopenie si najprv priblížme nervovú sústavu človeka (samozrejme v zjednodušenom podaní bez nároku na úplnosť). Nervová sústava je tá súčasť ľudského organizmu, ktorá slúži na vnímanie podnetov, ich spracovávanie a na riadenie reakcií. Centrálny nervový systém (CNS) je pritom tvorený mozgom a miechou. Zvyšok nervových tkanív sa označuje pojmom periférna nervová sústava (PNS). Centrálny nervový systém prostredníctvom zmyslových orgánov zaisťuje naše vnímanie. Okrem toho navyše slúži ako základňa pre všetky vyššie funkcie – ako sú naše vedomie, pociťovanie, myslenie a učenie. Miecha sa ako hrubý povraz ťahá vnútrom chrbtice a slúži ako centrum vnímania reflexov, ktoré prebiehajú bez účasti mozgu. Obsahuje množstvo nervových buniek a vlákien, ktoré zabezpečujú spojenie medzi mozgom a perifériou. Nervové bunky predstavujú najmenší prvok stavebnice nervovej sústavy a slúžia na príjem, presmerovanie a prenos podnetov. Periférny nervový systém (PNS) zahŕňa všetky nervy, ktoré sa ako akási sieť ťahajú celým telom. Nervy posielajú informácie medzi miechou, resp. mozgom a zvyškom tela. Ako tenké rozkonárenia vetvy vychádzajú z miechy nervové vlákna periférneho nervového systému a vytvárajú tak kontakt k „orgánom výkonnej moci“, ako sú svaly, koža alebo vnútorné orgány. Pritom prebieha výmena informácií jednak cez riadiace impulzy vychádzajúce z mozgu a tiež pomocou informácií, ktoré mozog dostáva. Podľa funkcií zas nervovú sústavu delíme na somatickú sústavu (ovládanú vôľou) a na vegetatívnu sústavu (ktorá je autonómna, neovládame ju vlastnou vôľou). Zatiaľ čo mozgovomiechový nervový systém riadi predovšetkým všetky postupy podliehajúce vedomiu a vôli (napr. pohyby svalov), nemá človek skutočnú kontrolu nad svojím vegetatívnym nervovým systémom. Ten reguluje životne dôležité funkcie ako tep srdca, dýchanie, tlak krvi, trávenie a látkovú výmenu. Čo však ona polyneuropatia vlastne je? To, že zdravý človek má schopnosť cítiť, si vyžaduje existenciu značného počtu rôznych špecializovaných senzorov v koži, ktoré slúžia zmyslom ako chuť, pociťovanie tepla a chladu či bolesti. Tieto senzory odvádzajú príslušné informácie prostredníctvom sústavy nervov ďalej. Jednotlivé formy polyneuropatie teda predstavujú ochorenie periférneho nervového systému. Polyneuropatia je často vlastne reakciou periférneho nervového systému na nejaké ochorenie alebo poškodenie, ktoré postihuje organizmus ako celok. Spúšťačov týchto ochorení je veľa. Radíme medzi ne napríklad: - cievne ochorenia, - ochorenia imunitného systému, - diabetes mellitus, - reumatické ochorenia, - ochorenia obličiek, - nádory, - následky otravy, - dlhoročný vplyv chemikálií na pracovisku, - vedľajšie účinky liekov, - chybnú výživu, - konzumáciu drog a alkoholizmus.

Fyzikálna terapia ciev BEMER

Príčinou mnohých ochorení a porúch duševného stavu je obmedzená mikrocirkulácia. Mikrocirkulácia zásobuje prostredníctvom prekrvovania najmenších ciev tkanivá a orgány kyslíkom a živinami, odnáša z nich preč koncové produkty látkovej výmeny a podporuje imunitný systém. S narastajúcim vekom sa však výkonnosť mikrocirkulácie znižuje. Je to síce prirodzený proces, no určité choroby alebo faktory, ako sú napríklad nezdravé alebo jednostranné stravovanie, časté fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu alebo užívanie drog, ho urýchľujú. Častými následkami sú: oslabenie imunitného systému, vyššia náchylnosť na infekcie, rýchlejšie starnutie buniek, horšia obrana pred voľnými radikálmi, znížená výkonnosť, poruchy duševného stavu, narušené ozdravné procesy v prípade choroby a chronické ochorenia. Aplikácia fyzikálnej terapie ciev BEMER však obmedzenú mikrocirkuláciu dokáže znova aktivovať. Na mysli máme dobré zásobovanie a čistenie buniek tkanív zlepšením prekrvenia. Dobrá cirkulácia krvi zlepšuje zásobovanie dotknutých tkanív živinami, prispieva k redukcii zápalov a dokáže tak výrazne podporiť proces hojenia. Jadro fyzikálnej terapie ciev BEMER predstavuje viacrozmerná štruktúra signálov, ktorá účinne stimuluje obmedzenú alebo narušenú mikrocirkuláciu. To zas podporuje najvýznamnejšie regulačné mechanizmy tela potrebné pre procesy hojenia, vyzdravenia a regenerácie. Veľký počet vedeckých prác preukázal, že fyzikálna terapia ciev BEMER naozaj dokáže pomôcť zmierniť príznaky množstva chorôb a podporiť zlepšenie priebehu liečby chorôb. Medzi tieto ochorenia patria napríklad: - polyneuropatia, - poruchy prekrvenia artérií a vén, - artróza, - cukrovka. To, že okrem toho možno fyzikálnu terapiu ciev BEMER v zmysle komplementárneho ošetrovania využiť aj - pri bolestiach chrbta, - pri poruchách spánku, - pri zvládaní stresu, - na zvýšenie telesného i duševného výkonu, - pri boji proti infekciám, - na aktivovanie automatických ozdravných procesov tela, - na urýchlenie hojenia rán a poranení alebo tiež - na posilnenie imunitného systému je aj pre pacientov sužovaných polyneuropatiou určite viac než len užitočným vedľajším efektom. Terapia dokáže efektívne predchádzať aj syndrómu burnout alebo slúžiť na jeho terapiu. Pri týchto úvahách je vždy dobré vedieť, že fyzikálna terapia ciev BEMER predstavuje v súčasnosti najviac preskúmanú a najúčinnejšiu metódu fyzikálneho ošetrenia v oblasti komplementárnej a preventívnej medicíny. Na záver možno poznamenať, že polyneuropatiu dokážeme zmierniť aplikáciou fyzikálnej terapie ciev BEMER, ktorá je navyše schopná zlepšiť našu kvalitu života i v rôznych ďalších oblastiach.