Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Referencie

Váš partner

Rýchle vyliečenie natiahnutí pomocou terapie BEMER

Zerrungen

Fyzikálna terapia ciev BEMER dokáže v medziach stanovených prírodou pôsobiť proti narušeniu mikrocirkulácie.

Ako však táto cievna terapia funguje?

Pomocou elektromagneticky prenášaných stimulačných signálov dochádza k stimulovaniu
čerpacích pohybov v najmenších cievach. Vďaka tomu sa môže normalizovať tok krvi
v oblasti týchto ciev (stimul a odozva) a dochádza
k lepšiemu zásobeniu buniek tela. Nasadením fyzikálnej terapie
ciev BEMER možno výrazne skrátiť dobu liečby a
trvania natiahnutí. Fyzikálnu terapiu ciev BEMER oceňujú najmä športovci, a to nielen
preto, že im skracuje časy hojenia a liečby
pri natiahnutiach, vytknutiach, natrhnutiach svalov, natrhnutiach väzov atď., ale im navyše pomáha takýmto problémom
predchádzať. Prekrvenie najmenších ciev, ktoré sa orientuje
podľa aktuálnych potrieb a dosahuje aplikáciou fyzikálnej terapie ciev BEMER, umožňuje
docieliť kratšie fázy rozohrievania sa pred a uvoľnenia po športovaní či zaistiť rýchlejšiu regeneráciu. Vďaka tomu sú možnejšie efektívnejšie tréningové jednotky.
Navyše BEMER prispieva k tomu, že sa v ideálnom prípade okamžite zacelia mikroskopické poranenia, čím pomáha vyhnúť sa väčším následným zraneniam.
Ide teda o funkcie, ktoré sa
zídu nielen športovcom, ale koniec-koncov všetkým ľuďom i v bežnom živote.
Je síce pravda, že ani fyzikálna terapia ciev BEMER nezabráni stopercentne tomu, aby sa vám v bežnom živote neprihodilo
nejaké natiahnutie. Na druhej strane však dokáže výrazne
skrátiť proces hojenia. Netreba ale zabúdať, že rozsah možného využitia
fyzikálnej terapie ciev BEMER sa neobmedzuje iba na aktiváciu
telu vlastných ozdravných síl. Dá sa skvele aplikovať i v mnohých ďalších oblastiach.
Ako príklady môžeme uviesť posilnenie imunitnej reakcie, optimalizáciu mentálnej
výkonnosti, pozitívny dopad na všeobecné duševné rozpoloženie,
zdravie a spánok, posilnenie reakčných schopností, možnosť uplatnenia ako komplementárna
terapia v prípade choroby atď. V konečnom dôsledku
vám prinesie fyzikálna terapia ciev BEMER nezanedbateľné zlepšenie kvality života. A to je niečo,
čo má v dnešnej spoločnosti zameranej na výkon a tiež vzhľadom na existenciu rôznorodých faktorov
v súkromnej sfére skutočne veľkú cenu. Dôkazom účinnosti
fyzikálnej terapie ciev BEMER je už aj samotný fakt,
že v uplynulých 15 rokoch vzniklo o terapii BEMER 46 publikácií
a množstvo vedeckých štúdií publikovaných v databáze PubMed,
ktoré ukazujú, že terapii BEMER možno v skutočnosti pripísať účinnosť v zmysle
ochrany a prevencie.

Informujte sa

Vaše kontaktné údaje

O strain trauma

Čo treba robiť pri natiahnutiach?

Čosi také sa prihodí rýchlo. Natiahnuté šľachy sú súčasťou nášho všedného dňa. Či už pri športe (tu sa natiahnutia vyskytujú obzvlášť často), vyvrtnutím členku počas prechádzky alebo joggingu alebo tiež v dôsledku trvalého manuálneho preťažovania – natiahnutie nás môže postihnúť veľmi náhle. Dokonca ani v pokoji domova nie je človek v absolútnom bezpečí pred natiahnutiami (napríklad počas umývania okien). Následkom sú bolesti, výrony krvi a opuchy. V takýchto prípadoch treba vždy konať ozaj rýchlo. Najprv si však ozrejmime, o čo ale pri natiahnutí vlastne ide. Natiahnutia sú poranenia pohybového aparátu, presnejšie svalov a väzov. Každé natiahnutie je dôsledkom prehnutia. Na rozdiel od natrhnutia svalov alebo väzov sa ale pri natiahnutí tkanivo nenapne až úplne na samú hranicu napnutia, takže zostáva do veľkej miery intaktné. No spravidla sa pritom vyskytujú aj drobné poranenia tkanív a ciev. Lekári hovoria o takzvaných mikrotraumách. V dôsledku tohto zranenia dôjde k opuchu, pretože z poranených ciev do okolitého tkaniva vyteká krv. Tento opuch potom tlačí na nervy a vyvoláva tak bolesť. Často ide iba o zdanlivo zanedbateľné zranenia, ktoré ale pokojne môžu zapríčiniť dlhšie trvajúce obmedzenie. O tomto by vedeli siahodlho básniť hlavne športovci, no aj tí ľudia, ktorí musia byť v pohybe v rámci svojho zamestnania, si pri natiahnutiach užijú svoje. Rozlišujeme pritom medzi natiahnutím väzov a natiahnutím svalov. Natiahnutie väzov je následok pretiahnutia šľachy, resp. väzového aparátu v kĺbe. Na rozdiel od natrhnutia väzov si v tomto prípade väzy udržia svoju vodiacu a stabilizačnú funkciu. K natiahnutiu svalu dôjde vtedy, keď sa poškodia (porania) najmenšie jednotky svalu (hovorí sa im sarkoméry). Príčinou býva spravidla náhly prudký pohyb, často v oblasti chodidla, lýtka, stehna alebo ramena. Ľudia, ktorí takéto natiahnutie utŕžili, v tom spočiatku nevidia nejaký markantný rozdiel, pretože aj pri natiahnutí sa rýchlo dostavia bolesti. Príznačné sú výrony krvi, opuchy a bolesti pri napínaní svalov a pri istých pohyboch. Rovnako typický je jav, že ak zranený človek danú partiu tela nenamáha, resp. ju šetrí, tak sa bolesti badateľne zmiernia. No ako náhle je natiahnutý sval znova pod záťažou, ihneď pocítime bolesť spôsobovanú natiahnutím. Typické sú spravidla kŕčovité a ťahavé bolesti. Je preto potrebné rýchlo konať. Ako účinné opatrenie poznajú hlavne športovci jedno overené pravidlo.

„Základné pravidlo pri natiahnutiach

Treba si zapamätať štyri zásadné body v uvedenom poradí: pokoj, ľad, stiahnutie a vyloženie postihnutej končatiny hore. Dôležité je, aby človek, ktorého natiahnutie postihlo, nepokračoval ďalej v činnosti, ale aby si sprvu oddýchol, dal si prestávku, šetril sa. Potom treba začať chladiť opuchy a/alebo výrony krvi – najlepšie na to zaberajú vrecúška s ľadom, chladiace vrecúška, pokiaľ žiadne nemáte, pomôže aj studená voda. Následne by malo dôjsť ku kompresii, preto teba miesto obviazať, aby sa zabránilo šíreniu opuchnutia. Napokon je potrebné zasiahnutú časť tela dostať do čo najvyššej vyloženej polohy, aby sa tam znížil prietok krvi, vďaka čomu tekutina, ktorá vytiekla do tkaniva, môže byť rýchlejšie odvedená preč. Následne však odporúčame vyhľadať lekársku pomoc, keďže laici natiahnutie nemusia vedieť dobre odlíšiť trebárs od natrhnutia väzov. Ak ide skutočne „len“ o natiahnutie, vystačí zväčša obrniť sa trpezlivosťou a hojenie zveriť do rúk prírode. Aj tento proces sa dá však skrátiť, ak podporíte telu vlastné samoozdravné a opravné mechanizmy.

Ozdravné a opravné mechanizmy ľudského tela

Nášmu telu vlastné ozdravné a opravné procesy sú obdivuhodné, pretože vždy a znova zaručujú najlepšie možné fungovanie organizmu. Patrí sem taktiež to, keď sa telo v prípade preťaženia týchto regulačných procesov (napríklad pri natiahnutí) samo pokúša vzniknuté chybné funkcie odstrániť. Samoozdravné procesy tela sa teda prejavujú aj tým, že dochádza k rozpusteniu a odstráneniu tkanív zničených poranením. Ak chcete tieto ozdravné mechanizmy účinne podporiť, je pri procesoch regenerácie, a teda aj pri natiahnutiach, nesmierne dôležité podporiť alebo obnoviť mikrocirkuláciu. Mikrocirkulácia má pre organizmus dôležitý význam. Jej úlohy sú pritom rozmanité. Mikrocirkulácia ovplyvňuje tlak krvi, podporuje výmenu tepla a prepravuje k bunkám kyslík a živiny. V rámci ďalšieho priebehu cirkulácie dochádza aj k preprave jedov a odpadov preč z buniek. Pritom treba vedieť, že ľudský organizmus sa skladá z cca 80 až 100 biliónov buniek. Aby to bolo možné dosiahnuť, musí krv v našom tele nepretržite cirkulovať. Tlak, ktorý vytvára srdce, pritom prepravuje krv ďalej do artérií. Tieto artérie sa zas rozvetvujú a v priebehu tohto vetvenia sa stávajú stále menšími a tenšími, ich prierez sa znižuje. Napokon sa krv dostane až do vlásočníc (odborný názov: kapiláry), čo sú najmenšie cievy v našom tele. A presne v tejto oblasti, ako aj v úsekoch pred a za vlásočnicami sa odohráva takzvaná mikrocirkulácia. Dobrá mikrocirkulácia je nesmierne dôležitá pre správne zásobovanie a čistenie buniek tkanív. Predpokladom je však dobré prekrvenie. Dobré prekrvenie zlepšuje zásobovanie dotknutých tkanív živinami, prispieva k redukcii zápalov a dokáže tak výrazne podporiť hojivé procesy. Mikrocirkuláciu možno podporiť aj metódami technickej medicíny, príkladom je napríklad fyzikálna terapia ciev BEMER.