Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Referencie

Váš partner

Ako pomáha fyzikálna terapia ciev pri bolestiach chrbta

Rueckenschmerzen

Fyzikálna terapia ciev BEMER pomocou vedecky
podloženej metódy zabezpečuje, že sa stimulačné signály dostanú až k prekapilárnym artériolám
a postkapilárnym venulám. Úlohou týchto signálov je spôsobiť to,
aby sa artérioly a venuly opäť lepšie a rýchlejšie hýbali – číže, aby došlo
k rozpohybovaniu vazomócie. Podávané lieky proti bolestiam chrbta
tak konečne znova dosiahnu cieľové miesta svojho určenia, pretože dochádza k lepšiemu
prekrveniu kapilár v súlade s potrebami. No to nie je jediná
prednosť. Okrem toho sa zlepšené prekrvenie vlásočníc dokáže pričiniť o to, že
začne znova lepšie fungovať zásobovanie buniek a že budú z buniek
správnym spôsobom odvádzané odpadové produkty. Signály stimulujúce prekapilárne
artérioly i postkapilárne venuly sú do tela prenášané
elektromagnetickými poľami.

Informujte sa

Vaše kontaktné údaje

O bolestiach chrbta

Ošetrovanie bolestí chrbta fyzikálnou terapiou ciev BEMER

Bolesti chrbta patria už dlhodobo k asi najrozšírenejším zdravotným problémom na i Slovensku. Dôvodov pre tento stav je viacero – začnime jednostrannou záťažou, pokračujme chybným držaním tela a skončiť môžeme nedostatkom pohybu. Práve chýbajúci pohyb môže vyústiť v ozaj závažný problém, keďže výrazne prispieva k úbytku svalovej hmoty. A to má dopady nie iba na zdravie chrbta, ale taktiež na prekrvenie. No a poruchy prekrvenia (napríklad v svalstve) zas môžu byť taktiež dôvodom pre bolesti chrbta.

Prečo je prekrvenie také dôležité

Prekrvenie tela je také dôležité preto, lebo krv zásobuje bunky potrebnými živinami a odvádza z nich preč odpadové produkty látkovej výmeny. Krvný obeh pritom v smere od srdca cez veľké tepny funguje ešte pomerne veľmi dobre, nakoľko tam panuje dostatočný tlak. Tieto tepny sa však stále viac a viac vetvia, stávajú sa tenšími a jemnejšími, zároveň s tým klesá i pôsobiaci tlak. Ak sa má krv teraz vôbec dostať až k bunkám, musia sa sťahovať svalové bunky týchto cievok, aby krv mohla tiecť ďalej. Až potom sa dostane do buniek, ktoré zásobí a z ktorých vynesie odpad. Tento proces je tiež dôležitý, keď sú pacientom podávané lieky proti bolestiam chrbta. Pretože tieto lieky dokážu správne účinkovať len vtedy, keď sa ich účinné látky vedia dopraviť do buniek. Aby všetko fungovalo, ako treba, musia sa cievy, ktoré sú obalené svalovými vrstvami, dostatočne často sťahovať. Týmto pohybom sa v odbornom žargóne hovorí vazomócia. S pribúdajúcimi rokmi vazomócia ustáva a zanedbané svalstvo tento pokles ešte zhoršuje. Ak teda nie je možné správne zásobovať bunky, nemožno do nich dopraviť ani účinné látky liekov proti bolestiam chrbta.

Fyzikálna terapia ciev BEMER dokáže pomôcť

V takomto prípade sa dá aplikovať fyzikálna terapia ciev BEMER. Terapia využíva stimulačné signály, ktoré sa do tela dostávajú prostredníctvom elektromagnetických polí. Tieto signály stimulujú vazomóciu, takže sa cievy opäť viac hýbu a zlepšuje sa zásobovanie buniek tela. V dôsledku toho na jednej strane stúpa všeobecný dobrý pocit, pretože sú z buniek znova vyvážané odpadové produkty metabolizmu a do buniek privážané potrebné živiny. Na druhej strane sa na miesto svojho určenia opätovne budú môcť dostať aj lieky proti bolestiam chrbta.

Bolesti chrbta sú pliagou väčšiny ľudí

Bolesti chrbta sa stali aj na Slovensku takpovediac všeľudovou chorobou. Každá piata žena a každý siedmy muž trpia dokonca chronickými bolesťami chrbta, ktoré trvajú dlhšie než dvanásť týždňov. Príčiny tohto stavu sú rôzne presne tak ako aj druhy problémov s chrbtom, aké sa môžu vyskytovať.

Druhy bolestí chrbta

Bolesti chrbta možno rozlišovať na základe dĺžky trvania a typu bolesti. Akútne bolesti chrbta zmiznú po niekoľkých dňoch až týždňoch, subakútne bolesti zvyknú trvať dlhšie ako šesť týždňov a chronické bolesti trvajú viac ako dvanásť týždňov. Medzi jednotlivé typy bolestí radíme aj radikulárnu bolesť, ktorú možno vyvodiť z podráždenia nervových koreňov. Toto podráždenie môžeme často pripísať na vrub stiesneniu nervového koreňa, napríklad po vyskočení medzistavcovej platničky. Okrem toho poznáme pseudoradikulárnu bolesť. Táto sa síce na vyššie spomenutý typ bolesti podobá, no bolesti chrbta sa tu nevyskytujú v oblasti zásobovania nervu. Ďalšími formami bolestí chrbta sú seknutie v krížoch (objavuje sa znenazdajky), bolesti v krížoch, ktoré vyžarujú do nôh, alebo bolesti, ktoré pociťujeme iba v nohách.

Príčiny bolestí chrbta

Príčiny bolestí chrbta môžu byť rôzne; ich pôvod môže byť organickej i psychickej povahy a/alebo môžu vznikať následkom chybného držania tela či chybného zaťaženia tela, čo zvykne viesť k stuhnutiu svalstva v chrbtovej oblasti. Toto stuhnutie potom spôsobuje ťažkosti v oblasti chrbta a považuje sa za ich najčastejšiu príčinu. Ďalšími príčinami bolestí chrbta sú nadváha a nedostatok pohybu, oslabené chrbtové a/alebo brušné svalstvo, opotrebenie kĺbov alebo príznaky opotrebenia na chrbtici, vyskočené medzistavcové platničky a zaseknuté nervy, prievan a rednutie kostí či poruchy prekrvenia miechy – a to sme nevymenovali ani náhodou všetky. Ťažkosti v chrbtovej oblasti môžu byť navyše podnecované aj inými existujúcimi ochoreniami, ako sú zápaly podžalúdkovej žľazy (pankreasu) alebo výskyt obličkových kameňov. Mimoriadne často sú však za bolesti chrbtovej časti tela zodpovedné rôzny formy nesprávneho držania tela. Vznikajú v dôsledku chybného alebo jednostranného zaťaženia a spúšťajú bolesti. Ľudia takéto bolesti potláčajú zmenou držania tela, pričom túto novú polohu zaujmú natrvalo, čím si privodia chybné držanie tela. Niektoré svaly sú pritom totiž trvalo napínané, čo môže z dlhodobého pohľadu taktiež spôsobovať bolesti chrbta.

Ako sa bolesti chrbta prejavujú?

V takmer dvoch tretinách prípadov sa prejavia v spodnej časti chrbta. No môžu sa vyskytnúť aj v strednej či hornej časti chrbta alebo tiež v oblasti krčnej chrbtice. K bolestiam chrbta sa často pridružujú bolesti svalov, pričom bolesti neriedka vyžarujú až do nôh. Pri bolestiach chrbta môže prísť i k obmedzeniu pohyblivosti. Varovnými znakmi, že vás čoskoro začnú trápiť bolesti chrbta, môžu byť stuhnuté svalstvo a kĺby po prebudení sa, aj keď si to často ešte takto nedokážeme spojiť. Navyše sa bolesti chrbta môžu vyskytovať aj so sprievodnými javmi. Medzi takéto javy zaraďujeme napríklad celkový pocit ochabnutosti, pocity znecitlivenia rúk a nôh či javy podobné ochrnutiu v uvedených partiách.

Ako možno bolestiam chrbta predchádzať?

Ak chcete predísť bolestiam chrbta, mali by ste trénovať pohyblivosť. Pravidelný pohyb sa postará o lepšiu látkovú výmenu v platničkách a celkovo prispieva k posilneniu svalstva. Odporúčané sú najmä tie druhy športov, ktoré podporujú výdrž a súčasne odľahčujú chrbát – napríklad plávanie, chôdza alebo jazda na bicykli. Okrem toho je potrebné naučiť sa robiť pohyby, aké zvyknete robiť každodenne, vhodným spôsobom. Pri zohnutí sa by ste mali hlavnú záťaž presunúť do nôh, čo znamená, že sa zohýbame s vystretým chrbtom idúc do pokľaku. To isté platí aj pre správne zdvíhanie. Nohy rozkročte v línii bokov a predmet, ktorý chcete zdvihnúť, dvíhajte nahor v blízkosti tela. Všetky iné postupy pri zdvíhaní zaťažujú najmä platničky v spodnej časti chrbtice a môžu z dlhodobého hľadiska taktiež viesť k bolestiam chrbta. Je bezpodmienečne nutné vyhnúť sa jednostrannému zaťaženiu. Svoj nákup si tak napríklad môžete rozdeliť do dvoch tašiek. Z toho potom samovoľne vyplynie vzpriamené držanie tela. Ten, kto veľa pracuje v sede v kancelárii, sa vlastne tiež vystavuje jednostrannému zaťaženiu, čo môže vyvolať bolesti chrbta. V tomto prípade pomáha správne sedenie a čo najviac zmien držania tela – striedajte státie, sedenie a chodenie. Vhodné sú i písacie stoly, pri ktorých sa dá pracovať posediačky i postojačky. No a napokon je samozrejme vhodné vystríhať sa nadváhy, ktorá môže taktiež viesť ku vzniku bolestí chrbta. Nadváha totiž chrbát veľmi silno zaťažuje, preto tiež môže spôsobiť problémy s chrbticou. Okrem toho býva pri silnej nadváhe často obmedzené aj prekrvenie, následkom čoho sa účinné látky liekov iba veľmi neľahko dostávajú na miesto určenia. Zlé prekrvenie samozrejme takisto neblaho vplýva na telu vlastné opatrenia týkajúce sa zásobovania buniek a likvidácie odpadových produktov.

Ako sa bolesti chrbta liečia klasicky?

Klasické terapie tíšenia bolestí chrbta pozostávajú z medikamentóznej liečby, z terapie podráždenia teplom, športom a pohybom, z masáží a akupunktúry a tiež z postupov, ktoré človeka učia, ako sa správne správať a ako sa uvoľniť. V najhorších prípadoch prichádza na rad operácia. Mnohokrát však lieky poriadne nezaberajú – dôvod je jednoduchý, účinné látky sa totiž vôbec nedostanú tam, kde ich telo potrebuje. Príčinou sú problémy s prekrvením tela.

Ako funguje prekrvenie v ľudskom tele?

V ľudskom tele existuje približne 80 až 100 biliónov buniek, ktoré treba zásobovať. Zásobovanie zabezpečuje krv, ktorá nepretržite cirkuluje telom. Táto cirkulácia krvi sa delí na makrocirkuláciu, mikrocirkuláciu a vazomóciu. Makrocirkulácia prebieha predovšetkým pri pumpovaní krvi zo srdca do veľkých tepien. Krv je teda najskôr prečerpávaná veľkými tepnami, ktoré sa však stále viac a viac rozvetvujú a stávajú sa menšími a tenšími. Od istého momentu sú tieto vetvičky dokonca tenšie než ľudský vlas, takéto cievy voláme vlásočnice alebo kapiláry. Krvný obeh na úrovni týchto kapilár sa nazýva pojmom mikrocirkulácia. Práve tu dochádza k samotnej látkovej výmene. To znamená, že sa tu bunky tela zásobujú živinami a zároveň tu odovzdávajú svoje odpadové produkty. V dôsledku tejto látkovej výmeny sa mikrocirkulácia považuje za najvýznamnejšiu časť zásobovacieho systému ľudského tela. Kým však krv dosiahne oblasť mikrocirkulácie, tlak, pod ktorým je krv pumpovaná telom, poklesne. Tu sa dokáže ďalej pohybovať iba vďaka tomu, že dochádza k sťahovaniu svalových buniek ciev. Tieto bunky dokážu rytmicky zužovať cievy okolo kapiláry tak, aby krv mohla prejsť ďalej. Sťahovanie alebo napínanie vrstiev svalstva, ktoré sa v určitom rytme strieda s uvoľňovaním, sa v medicíne označuje slovo vazomócia – teda cievny pohyb. Aby sa krv podľa potreby dostala do príslušných oblastí, musí táto vazomócia prebiehať s dostatočnou frekvenciou. Pre zdravého mladého človeka je normálna hodnota tri až päť svalových kontrakcií za minútu. Všeobecne sa dá povedať, že táto frekvencia napríklad s pribúdajúcim vekom klesá. Ak je frekvencia vazomócie priveľmi nízka, nedokáže krvný obeh bunky tela optimálne zásobovať dôležitými živinami. Vtedy nie je možný ani správny odsun koncových produktov látkovej výmeny. A aj tablety podávané proti bolestiam chrbta majú príslušne obmedzenú účinnosť. V takomto prípade odporúčame fyzikálnu terapiu ciev BEMER.