Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Referencie

Váš partner

Podpora pri artróze

Arthrose

Veľmi veľa zdravotných problémov, medzi nimi i artróza, nevzniká následkom akéhosi všeobecného výpadku regulačných systémov organizmu.
Ba práve naopak. Regulačné systémy fungujú – avšak na nesprávnom mieste, v nesprávny čas alebo s pozmeneným biorytmom.
Z tohto dôvodu musí cieľ každého terapeutického postupu spočívať v tom, že sa telu vlastné regulačné mechanizmy stimulujú tak, aby sa vzniknutá porucha napravila z vlastných síl pomocou prirodzene stanovených mechanizmov.

Liečba artrózy

Nová a moderná fyzikálna terapia ciev BEMER umožňuje v prípade poruchy alebo choroby komplexným spôsobom stimulovať najdôležitejšie regulačné mechanizmy mikrocirkulácie.
Najmodernejšie poznatky ponúkajú – čo sa týka regulácie prekrvenia tkanív a nadradenej neurálnej a humorálnej regulácie – sľubnú možnosť, ako pomocou biorytmicky definovaných signálnych podnetov spustiť fyzikálnu stimuláciu obmedzeného alebo narušeného prekrvenia orgánov tak, aby to bolo relevantné pre liečbu.

Liečebné procesy pri artróze

Fyzikálna terapia ciev BEMER je doplnkové ošetrenie a slúži ako dôležitý základ pre liečebné procesy v prípade degeneratívnych ochorení pohybového ústrojenstva.
Podporuje obnovu zásobovania príslušných buniek tkaniva v súlade s ich potrebami a pomáha tým mierniť bolesti vyskytujúce sa pri artróze.
Cielené ošetrovanie jednotlivých areálov však musí byť súčasne sprevádzané fyzikálno-terapeutickými alebo medikamentóznymi opatreniami. Tieto opatrenia sú ale samy osebe buď len menej úspešné alebo dokonca vôbec neúspešné.

Informujte sa

Vaše kontaktné údaje

O artróze

Artróza

Pojem „artróza“ označuje zničenie chrupavkovej vrstvy kĺbu a týmto spôsobené zmeny na kostiach. Artróza patrí medzi najčastejšie ochorenia kĺbov. Pacienti strácajú schopnosť hýbať sa bez bolesti. Kĺby bolia, opúchajú a zapaľujú sa. Postihnuté bývajú najmä bedrá, kolená a ruky. Ochorieť však môžu aj všetky ostatné kĺby.

Kĺby a ich úlohy

Kĺby každý deň vykonajú tisíce pohybov. Realizáciu týchto pohybov uľahčuje a zlepšuje kĺbový maz, ktorý sa tvorí vo vnútri kĺbovej sliznice. Tvrdé a náhle pohyby zas tlmí – obdobne ako pri tlmičoch v aute – chrupavka kĺbu. Kĺby vykonávajú dôležité pohyby a zabraňujú neželaným pohybom, sú teda istené.

Rozličné štádia artrózy

V ranom štádiu artrózy dochádza k poškodeniu chrupavky, ktoré sa sprvoti obmedzuje na malú plôšku okolo dvoch centimetrov štvorcových. Počiatočné poškodenie sa ešte nachádza na poťahu chrupavky, čiže na povrchu, v priebehu ochorenia možno na röntgenových snímkach pozorovať prvé zhutnenia kosti. Bez zmien na kosti máme síce dočinenia s poškodením chrupavky, no ešte stále nie s artrózou. Medzi raným a neskorým štádiom často prejde mnoho rokov, ktoré sa zvyknú označovať aj ako medzištádium. Zmeny na kĺbe sú síce výraznejšie než v ranom štádiu, no menšie ako v neskorom štádiu. V neskorom štádiu býva chrupavka kĺbu nielenže poškodená, a tým pádom i chorá, ale niekedy dokonca úplne zmizne, vyderie sa. Teraz sa už trie obnažená kosť priamo o druhú kosť na protiľahlej strane, zaniká i kĺbová medzera. V neskorom štádiu je kosť tvrdšia a hustejšia, čo sa dá dobre rozoznať aj na röntgenových záberoch. Na okrajoch kĺbu sa vyskytujú veľké kostené zúbky, ktoré rozširujú kĺb. Tieto výčnelky môžu pri istých pohyboch vyvolávať bolesti, ktoré môžu vyžarovať aj do iných oblastí tela.

Príčiny artrózy

Experti sa domnievajú, že pri zhruba 50 percentách pacientov, ktorí trpia artrózou, je príčinou dlhoročné prílišné namáhanie. U cca 30 percent pacientov sa artróza rozvinula ako neskorý dôsledok nejakého úrazu, napríklad aj v domácnosti, v doprave, pri športe alebo na pracovisku. Iba pri 20 percent spočíva príčina v chybnom postavení alebo slabosti kĺbov, čo sa môže prejaviť už aj v mladom veku.

Frekvencia výskytu artrózy

Čo sa týka ochorení kĺbov, zaujíma artróza prvú priečku. Okolo piatich miliónov Nemcov trpí touto chorobou, tendencia pritom stúpa. Približne dva milióny ľudí v Nemecku denne sužujú bolesti kĺbov, najčastejšie bedrových alebo kolenných. Postihnuté ale môžu byť aj iné kĺby. Mladí ľudia trpia artrózou oveľa menej než starší. Iba u cca štyroch percent mladých ľudí pod 20 rokov sa vyskytujú artrotické zmeny na kĺboch, ktorými ale trpí až vyše 80 percent osôb nad 70 rokov. Artróza sa delí na rozličné typy. Artróza bedrových kĺbov zasahuje rovnako mužov i ženy, zatiaľ čo artrózou prstových alebo kolenných kĺbov trpia dvojnásobne viac ženy. Iba v samotnom Nemecku majú až viac ako dva milióny ľudí umelý kĺb. Rok čo rok lekári voperujú cca 12 000 umelých ramenných kĺbov, 200 000 umelých bedrových kĺbov a 150 000 umelých kolenných kĺbov .

Následky artrózy

K následkom artrózy patria okrem iného bolesti, opuchy, deformácie, záchvaty zápalu a tuhnutie kĺbu. Tieto ťažkosti sa prejavujú len postupne, no v priebehu rokov sa zhoršujú. Predovšetkým po dlhšej fáze pokoja majú postihnutí pacienti pocit stuhnutia a bolesti. Po troške pohybu sa ich stav zvykne zlepšiť. Veľa pacientov má pocit, že majú príliš krátke šľachy a že preto sa im nedarí kompletne vystrieť svoje kĺby. S napredovaním choroby sa zhoršuje aj tuhosť a nepohyblivosť kĺbov. Každý – i ten najmenší – pohyb je sprevádzaný silnými bolesťami, ktoré sa vyskytujú už aj vo fázach odpočinku, čo narúša spánok. Postupom času dochádza k poškodeniu čoraz viac areálov kĺbu. Väzy, chrupavky, šľachy a kosti sa neustále menia.

Náklady pre zdravotníctvo

Iba v Nemecku sa ročne vydá vyše sedem miliárd za liečbu artróz. Choroby kĺbov a kostí tak predstavujú tretí najväčší nákladový faktor pre systém zdravotnej starostlivosti.

Liečba artrózy

Cieľom všetkých typov terapií je dosiahnutie stavu bez bolestí a obnova schopnosti pohybu. Rozlišujeme pritom medzi operatívnou a konzervatívnou liečbou. Pri konzervatívnej terapii ide najmä o odľahčenie kĺbov a ich ochranu pred ďalším nadmerným, resp. nesprávnym zaťažovaním. Konzervatívna liečba využíva taktiež fyzikálnu terapiu a gymnastické cviky. Dochádza tak k posilneniu svalstva, čo je značná pomoc pre kĺby. Medikamentózna liečba vsádza na podávanie protizápalových liekov a preparátov proti bolestiam. V ťažkých prípadoch sa podáva aj kortizón, ktorý však môže mať aj veľmi nepríjemné nežiadúce účinky.

Operatívny zákrok pri artróze

Ak má pacient neustále silné bolesti a dokáže sa už len málo hýbať, býva pravidlom poradiť mu operatívny zákrok, pri ktorom sa obvykle nasadzuje nový kĺb.

Fyzikálna terapia ciev BEMER

Fyzikálna terapia ciev BEMER je moderná terapia, pri ktorej dochádza k zlepšeniu obmedzeného prekrvenia najmenších ciev, a tým pádom aj k podpore telu vlastných regeneračných a samoozdravných procesov. Táto vedecky podložená a veľmi účinná metóda prispieva k lepšiemu zásobovaniu a upratovaniu buniek tkanív a orgánov. Pomocou elektromagnetických polí sa do tela prenášajú špeciálne stimulačné signály, ktoré sú určené a nasmerované výhradne na autorytmický pohyb najmenších ciev v tele. Nemali by ste si ju preto zamieňať s vedecky nepodloženými terapiami magnetickým poľom. Ani svetelná sprcha nie je to isté ako cielená laserová terapia, hoci sa v oboch prípadoch využíva ako fyzikálne médium svetlo.