Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Referencie

Váš partner

Fyzikálna terapia ciev pri syndróme únavy organizmu

Fatigue

Fyzikálna terapia ciev BEMER podporuje prirodzenú reakčnú pohotovosť imunitného systému a posilnením telu vlastných regulačných mechanizmov aktivuje samoozdravné sily. Výsledkom je široké spektrum komplementárnych aplikácií, pomocou ktorých sa dá pri veľkom počte indikovaných diagnóz výrazne zlepšiť terapeutická úspešnosť liečby. Niet preto divu, že čoraz viac lekárov a terapeutov začína vo svojich ambulanciách s úspechom využívať fyzikálnu terapiu ciev BEMER, a to napríklad
- pri bolestiach chrbta,
- pri poruchách spánku,
- pri poruchách prekrvenia artérií a vén,
- pri artróze,
- pri cukrovke,
- pri boji proti infekciám,
- na posilnenie imunitného systému,
- na aktivovanie automatických ozdravných procesov tela.
Ľudia trpiaci syndrómom únavy organizmy veľmi často považujú za nesmierne dôležité, že im fyzikálna terapia ciev BEMER dokáže zlepšiť ich schopnosť zaspať a prespať celú noc a že sa ich telu počas pokojovej fázy dostáva podpory pri významných regeneračných procesoch.

Informujte sa

Vaše kontaktné údaje

O únave organizmu

Únava organizmu (syndróm fatigue) – keď nehorázna únava určuje chod dní

Vyčerpanie je veľmi rozšírený symptóm. Azda každý jeden človek sa opakovane dostáva do fáz, kedy sa cíti ubito, slabo a unavene. Práve v našej dnešnej spoločnosti, ktorá sa zameriava na výkonnosť a ktorá býva poznačená preťažením v zamestnaní a častými stresovými situáciami, dochádza stále a opakovane k fázam vyčerpanosti. Keď sa k tomu následne pripoja starosti v súkromí, môže nejeden z nás vopred rátať s prebdenými nocami. Častokrát nemajú postihnutí možnosť tieto fázy vyčerpania kompenzovať oddychom alebo snahou o dosiahnutie telesnej i duševnej rovnováhy. Až zmena pracovnej a súkromnej životnej situácie (napríklad dostatočne dlhá dovolenka, odpočinkové víkendy, vyhýbanie sa zaťažkávajúcim situáciám v rodinnom živote apod.) môže tieto fázy vyčerpanosti konečne zastaviť.

O čo vlastne v prípade syndrómu únavy organizmu ide?

Na začiatok musíme žiaľ povedať, že medicínskej vede sa dosiaľ nepodarilo definitívne stanoviť príčiny jeho vzniku. Vedci vychádzajú z toho, že za únavou organizmu budú viaceré faktory, čo znamená, že tento problém môže mať viacero príčin. Ako príklady sa uvádzajú základné ochorenia ako rakovina, poruchy látkovej výmeny, chudokrvnosť (anémia), reuma, srdcové ochorenia, choroby pľúc a roztrúsená skleróza (MS). V prípade sklerózy multiplex zohráva pre vznik únavy organizmu zásadnú rolu poškodená nervová hmota. Každopádne dnes s istotou vieme, že únava organizmu sa často vyskytuje práve ako sprievodný symptóm chronických ochorení. Mimoriadne často sa syndróm únavy organizmu objavuje počas ožarovania a chemoterapie u pacientov s rakovinou. I tu môžu podávané lieky zaiste prispieť ku vzniku syndrómu únavy organizmu. V dôsledku vysokej frekvencie syndrómu fatigue ako následku rakovinového ochorenia (odhaduje sa, že únava organizmu zasiahne v priebehu terapie až cca 75 percent všetkých pacientov chorých na rakovinu) sa v Nemecku pre syndróm únavy organizmu v reči odborníkov nezriedka používa i označenie syndróm podmienený rakovinou.

Symptómy syndrómu únavy organizmu

Únava organizmu sa nezameniteľne líši od bežnej, normálnej únavy, ktorú čas od času pociťuje každý. V prípade syndrómu únavy organizmu môže mať človek pocit, že sú jeho ruky a nohy strašne ťažké, že sa vôbec nedokáže duševne sústrediť. Pretrvávajúca únava môže spôsobiť, že sa dotknutá osoba nedokáže primäť k žiadnej činnosti. Niektoré takto postihnuté osoby hovoria, že im padlo zaťažko čo i len umyť si zuby. Okrem stavov vyčerpania a únavy a porúch spánku sa môžu prejavovať poprípade aj bolesti hlavy, hrdla a svalov. V konečnom štádiu sa môže stať, že osoby trpiace únavou organizmu ledva-ledva zvládnu svoj každodenný život, sú ľahko podráždení, vedia sa len ťažko koncentrovať. Popri stavoch vyčerpania a únavy sa nezriedka vyskytujú aj poruchy sústredenia, pamäte či spánku. Únava a hlboké vyčerpanie spojené so syndrómom únavy organizmu sa pritom prejavujú ako na telesnej (fyzickej), tak aj na kognitívnej (mentálnej) úrovni. Fyzická únava organizmu máva symptómy v podobe zvýšenej potreby spánku, neustáleho unavenia a obmedzenej telesnej výkonnosti. Kognitívna únava organizmu má dopad na pozornosť a pamäť. Syndróm únavy organizmu sa vo veľa ohľadoch podobá na depresiu. Typickými prejavmi sú chýbajúca motivácia, nedostatok pohnútok, smútok a želanie utiahnuť sa.

Vymedzenie syndrómu únavy organizmu (FS) a syndrómu chronickej únavy organizmu (CFS)

Syndróm únavy organizmu by sme si pritom nemali zamieňať so syndrómom chronickej únavy. Zatiaľ čo únava organizmu (FS) sa často vyskytuje ako sprievodný symptóm chronických ochorení, je chronická únava organizmu (CFS) považovaná za samostatnú chorobu. Nanešťastie sú aj príčiny, ktoré vedú k rozvinutiu sa CFS, z medicínskeho hľadiska doposiaľ relatívne nejasné. Veľa z vedcov, ktorí sa venujú výskumu CFS, však vychádza z predpokladu, že príčinou bude oslabenie imunitného systému. Viacero nových výskumných štúdií preto CFS klasifikuje ako takzvanú neuroimunologickú poruchu regulácie, čo znamená, že dochádza k strate rovnováhy pri súhre medzi imunitným, nervovým a hormonálnym systémom. Predpokladá sa, že tým pádom dochádza k trvalej aktivácii imunitného systému, čo zrejme v dôsledku vedie ku stavom vyčerpanosti, k bolestiam svalov a kĺbov, k poruchám regulácie teploty atď. Čo je jasné, sú symptómy typické pre CFS. Patrí medzi ne napríklad: - vyčerpanie, - únava, - poruchy spánku, - zhoršená krátkodobá pamäť, - problémy s koncentráciou, - bolesti hlavy, - bolesti hrdla, - bolesti svalov, - bolesti kĺbov, - kolísanie nálad, - depresie. Pretože sú symptómy FS a CFS často navzájom veľmi podobné, môže to, o ktorý z oboch spomenutých syndrómov v skutočnosti ide, stanoviť iba lekár.

Čo robiť v prípade výskytu syndrómu únavy organizmu (FS) a syndrómu chronickej únavy organizmu (CFS)?

Medicína žiaľ nepozná žiadnu tabletku, ktorá by dokázala FS alebo CFS vyliečiť. Pretože v prípade syndrómu únavy organizmu máme pravdepodobne dočinenia s následkom iného ochorenia, čiže ide o sprievodný jav nejakej chronickej choroby, dá sa FS kompletne vyliečiť iba vtedy, keď sa podarí vyliečiť základné ochorenie, ktoré ho spôsobuje. Toto však býva často možné len v obmedzenej miere a niekedy dokonca vôbec nie, preto je potrebné nasadiť terapiu sprievodných symptómov alebo poprípade zmeniť podávané lieky. Výsledok takéhoto prístupu býva pre postihnuté osoby len málokedy uspokojivý, poprípade je takáto terapia veľmi zdĺhavá. Pre terapeutické opatrenia i medikamentóznu liečbu syndrómu chronickej únavy organizmu platí, prinajmenšom z krátkodobého hľadiska, to isté. Je preto dôležité, aby pacienti zasiahnutí FS alebo CFS sami siahli po podporných opatreniach v snahe bojovať proti vyčerpaniu, únave a poruchám spánku. A presne tu môže významným dielom prispieť práve fyzikálna terapia ciev BEMER.

Ako funguje fyzikálna terapia ciev BEMER?

Jadro fyzikálnej terapie ciev BEMER predstavuje viacrozmerná štruktúra signálov, ktorá účinne stimuluje obmedzenú alebo narušenú mikrocirkuláciu. To podporuje najvýznamnejšie regulačné mechanizmy tela potrebné pre procesy hojenia, vyzdravenia a regenerácie. Fyzikálna terapia ciev BEMER súčasne stimuluje lokálne i nadradené riadenie prekrvenia orgánov. Nové špeciálne a celosvetovo jedinečné konfigurácie signálov, vyvinuté pre fázu dňa i pre spánkovú fázu, sa pritom postarajú o ďalšie zvýšenie účinnosti i trvania účinkov. Pozitívny vplyv fyzikálnej terapie ciev BEMER na zdravie a výrazné zlepšenie spánku prispievajú ku celkovému, všeobecnému dobrému pocitu, k zvýšeniu výkonnosti a v konečnom dôsledku k lepšej kvalite života. Aj to je dôvod, prečo fyzikálnu terapiu ciev BEMER používajú nielen mnohí lekári či terapeuti, ale aj súkromné osoby, ktoré trápia príznaky vyčerpania.