Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Referencie

Váš partner

Regenerácia a fyzikálna terapia ciev BEMER

Regeneration

Fyzikálna terapia ciev BEMER pomocou elektromagneticky prenášaných stimulačných signálov stimuluje čerpacie pohyby v najmenších cievach. Vďaka tomu dochádza k normalizácii toku krvi v oblasti mikrocirkulácie. Bunky nášho tela sú tak lepšie zásobené a preto schopné vykonávať rozmanité úlohy.
Fyzikálna terapia ciev BEMER umožňuje lepšie bojovať proti chorobám a bolestiam, urýchľovať proces hojenia rán, získavať energiu pre telesné a duševné výkony a podporovať procesy regenerácie. Fyzikálna terapia ciev BEMER môže poslúžiť ako cenná pomoc aj športovcom, nezáleží pritom na tom, či sa jedná o profesionálov alebo amatérskych nadšencov.
Prekrvenie najmenších ciev, ktoré sa riadi podľa aktuálnych potrieb, umožňuje docieliť kratšie fázy rozohrievania sa pred a uvoľnenia po športovaní, zaistiť rýchlejšiu regeneráciu a v dôsledku toho i efektívnejší tréning. Takto sa dá urýchliť dokonca aj proces hojenia mikroskopických zranení.
Fyzikálna terapia ciev BEMER celkovo podporuje telesné regulačné mechanizmy nevyhnutné pre proces regenerácie a rehabilitácie. Možno ju ako účinnú komplementárnu liečbu nasadiť v týchto prípadoch:
- zlepšenie zásobovania orgánov a tkanív, a tým pádom na účely regenerácie,
- zníženie náchylnosti na infekcie,
- podpora imunitného systému,
- zvýšenie telesnej výkonnosti,
- zvýšenie duševnej výkonnosti,
- zníženie následkov stresu.
Fyzikálna terapia ciev BEMER prináša tiež ohromujúce zlepšenie výkonnosti pri športových činnostiach. Dokáže prispievať k zvýšeniu maximálnej intenzity zaťaženia, zlepšovať jednotlivé tréningové cvičenia, skracovať fázy regenerácie po športovom tréningu a znižovať riziko poranení.

Vedecký dôkaz účinnosti fyzikálnej terapie ciev BEMER

Početné štúdie a pozorovania aplikačnej praxe podali jednoznačný vedecký dôkaz o účinnosti fyzikálnej terapie ciev BEMER. Podarilo sa tak okrem iného preukázať, že tkanivá po terapii dokážu až o 30 percent lepšie využívať privádzaný kyslík. Práve táto skutočnosť predstavuje rozhodujúci a produktívny účinok tejto terapeutickej metódy, a to aj pri poruchách regenerácie alebo namáhavej rehabilitácii.
Určite nepreháňame, ak si dovolíme povedať, že fyzikálna terapia ciev BEMER sa dá považovať za míľnik v oblasti fyzikálnych terapií ciev, keďže výrazne prispieva k zlepšeniu prekrvenia a tým pádom k regenerácii a zvýšeniu výkonu ciev.

Informujte sa

Vaše kontaktné údaje

O regenerácii

Regenerácia ako významný faktor pre zdravie organizmu

Snaha o nájdenie ozajstnej studnice mladosti je zrejme stará ako ľudstvo samo. Nič také však bohužiaľ neexistuje a asi ani nebude existovať, pretože príroda dala životu prirodzené medze. Navzdory tomu si mnoho ľudí pochopiteľne želá čo najdlhší život – samozrejme v zdraví a spokojnosti. Splnenie tohto želania napokon vôbec nie je také scestné, pokiaľ sa pozrieme na proces regenerácie ľudských buniek. Možno vás to udiví, no čisto z hľadiska počtov sa z nás každých pár rokov v podstate stáva úplne nový človek. Dôvodom je obnova buniek. Medicína rozlišuje medzi bunkami a tkanivami v organizme, ktoré sa neobnovia vôbec, obnovia sa len párkrát alebo sa obnovujú stále. Takmer všetky orgány a tkanivá disponujú kmeňovými bunkami, ktoré sa neprestajne starajú o regeneráciu buniek. No životnosť – čiže rytmus a mechanizmus regenerácie – buniek je vždy dosť odlišná. Ľudský organizmus za jednu sekundu zlikviduje desať až päťdesiat buniek tela a nahradí ich novými bunkami. Zatiaľ čo niektoré bunky patria medzi majstrov v regenerácii a obnovia sa v priebehu krátkej doby, zostávajú iné bunky žiť celé roky, niekedy dokonca i celý život. Človek tak počas svojej fyziologickej regenerácie vytvorí toľko nových pečeňových buniek, že by z nich mohol teoreticky vybudovať takmer 20 nových orgánov. Ba aj také tak stabilným dojmom pôsobiace štruktúry ako kosti sa permanentne obnovujú. Červené krvinky sa dočkajú náhrady za seba v priemere za 120 dní. O bunkách mozgu a o nervových bunkách sa zas predpokladá, že zostávajú zachované navždy a že sa neobnovujú. Vo svojej podstate je regenerácia buniek, teda tento proces obnovy a opráv, veľmi dôležitý faktor, ktorý nám dovoľuje organizmus bez ustania udržiavať v dobrom funkčnom stave. Tieto procesy ale bunky stoja veľmi veľa energie. Striedajú sa pritom fázy maximálneho vypätia, ako je napríklad telesná práca a iné telesne namáhavé činnosti (napr. aj pri športe), s fázami, kedy sa telo venuje výmenným a obnovným procesom. K týmto druhým fázam patrí v prvom rade spánok, ale tiež regenerácia počas fáz zotavenia a pokoja. Dobré zásobovanie orgánov a tkanív je ale prirodzene dôležitá vec v každej fáze. Ak zohľadníme fakt, že ľudské telo za jednu sekundu stihne zničiť desať až päťdesiat miliónov buniek tela a nahradiť ich bunkami novými, je nesmierne podstatné hľadať možnosti, ako čo najlepšie podporiť procesy regenerácie. Ako to však možno docieliť? Významnú rolu zohráva podpora mikrocirkulácie, ktorá je zodpovedná za zásobovanie a upratovanie bunkových tkanív – a teda aj za regeneráciu.

Mikrocirkulácia ako súčasť regenerácie

V oblasti mikrocirkulácie sa odohráva zásobovanie tkanív živinami a kyslíkom a zároveň odvádzanie odpadových produktov a jedov z tkanív. Ide teda o regeneráciu organizmu. Ale čo to vlastne tá mikrocirkulácia je? Pre pochopenie uvedených mechanizmov je potrebné sa najskôr zamerať na oblasť makrocirkulácie. Makrocirkulácia sa týka srdca a tepien, ktoré sú s ním prepojené. Pulzovanie srdca vytvára tlak, ktorým srdce pumpuje krv cez aortu (srdcovnicu) do veľkých tepien. Ak si uvedomíme, že frekvencia tepu srdca (počet rytmických sťahov srdca) dosahuje u dospelého človeka cca 60 až 80 úderov za minútu, pričom každý sťah srdca do srdcovnice vydá cca 60 až 80 mililitrov krvi, musíme uznať, že srdce v priebehu ľudského života podá vskutku majstrovský výkon. Ak trebárs nejaký človek žije 70 rokov, tak jeho srdce behom uvedenej doby pomocou 2,5 miliardy úderov srdca do ciev prečerpá neuveriteľných 200 až 250 miliónov litrov krvi. Prizrime sa však teraz lepšie púti krvi našimi artériami, ktoré sa stále viac a viac rozvetvujú a zároveň sa zmenšuje ich priemer. Na samom konci sa potom nachádzajú kapiláry, čo sú tie úplne najmenšie cievy organizmu. Vzhľadom na ich ozaj drobné rozmery sa im hovorí tiež vlásočnice. Dostali sme sa tak na úroveň mikrocirkulácie, čo je pojem, ktorým sa označuje oblasť kapilár a tiež úseky krátko pred nimi a po nich. Mikrocirkulácia sa považuje za najdôležitejšiu časť celého zásobovacieho systému a regenerácie buniek, pretože práve tu prebieha zásobovanie buniek a vývoz odpadu z nich. Iba vďaka týmto procesom zásobovania a odsunu sú bunky tela schopné vykonávať úlohy udržiavajúce nás pri živote a dodávať telu potrebnú energiu. Prekrvenie teda predstavuje najdôležitejší zásobovací systém ľudského tela. Zamerajme sa však najprv na ďalší priebeh toku krvi. Všetky cievy ľudského organizmu s výnimkou kapilár sú obalené svalovými vrstvami. Keď sa tieto svaly stiahnu, dôjde ku stlačeniu ciev a krv sa pritom snaží tomuto zúženiu vyhnúť. Nemôže však uniknúť smerom vzad, keďže z toho smeru na ňu pôsobí tlak zo srdca. Zostáva jej preto len cesta vpred cez vlásočnice. Rytmické napínanie a ochabovanie svalov, ktoré obklopujú cievy v oblasti mikrocirkulácie, sa v medicíne označuje pojmom vazomócia (pohyby ciev). V tele zdravého človeka sa za minútu udeje približne tri až päť pohybov ciev. Pohyby ciev navyše regulujú tok krvi tak, aby oblasti s aktuálne vyššími požiadavkami na zásobenie boli prekrvené lepšie než tie, ktoré sa dočasne uspokoja s nižším prísunom. Požiadavky svalov na zásobovanie sú pri telesnej záťaži vysoké, pri duševnej činnosti naopak nízke. Príslušným spôsobom tak možno ovplyvniť i viac či menej potrebné fázy regenerácie. Poruchy mikrocirkulácie a regenerácia V rámci regenerácie je nesmierne dôležité prispôsobiť zásobovanie všetkých buniek tkanív podieľajúcich sa na vyššie uvedených procesoch ich potrebám. Ľudstvu sa ale bohužiaľ nevyhýbajú ani poruchy mikrocirkulácie. Ak preto, povedzme, nastane dôsledkom prislabých pohybov ciev spomalenie mikrocirkulácie, ktorá zodpovedá za látkovú výmenu medzi bunkami a krvou, nie je zaistené správne zásobovanie a upratovanie buniek a tkanív. Látková výmena sa nezhoduje s aktuálnymi potrebami, čo neblaho dopadá na proces regenerácie. Nedostatočné zásobovanie tkanív a orgánov má z dlhodobého hľadiska za následok oslabenie telesnej a duševnej zdatnosti a spomalenie alebo obmedzenie regenerácie. Môže to spôsobovať bolesti, poruchy duševného rozpoloženia a choroby. Je tým žiaľ postihnutých veľmi veľa ľudí. Treba preto nájsť možnosť, ako zlepšiť obmedzené prekrvenie najmenších ciev. Metódou, ktorú by pacienti nemali podceňovať, je fyzikálna terapia ciev BEMER. BEMER vie zlepšiť obmedzené prekrvenie vlásočníc, a tým podporiť telu vlastné samoozdravné a regeneračné procesy.

Fyzikálna terapia ciev BEMER

Fyzikálna terapia ciev BEMER pomocou elektromagneticky prenášaných stimulačných signálov stimuluje čerpacie pohyby v najmenších cievach. Vďaka tomu dochádza k normalizácii toku krvi v oblasti mikrocirkulácie. Bunky nášho tela sú tak znova lepšie zásobené a sú preto schopné vykonávať rozmanité úlohy. Fyzikálna terapia ciev BEMER umožňuje lepšie bojovať proti chorobám a bolestiam, urýchľovať proces hojenia rán, získavať energiu pre telesné a duševné výkony a podporovať procesy regenerácie. Fyzikálna terapia ciev BEMER môže poslúžiť ako cenná pomoc aj športovcom, nezáleží pritom na tom, či sa jedná o profesionálov alebo amatérskych nadšencov. Prekrvenie najmenších ciev, ktoré sa riadi podľa aktuálnych potrieb, umožňuje docieliť kratšie fázy rozohrievania sa pred a uvoľnenia po športovaní, zaistiť rýchlejšiu regeneráciu a v dôsledku toho i efektívnejší tréning. Takto sa dá urýchliť dokonca aj proces hojenia mikroskopických zranení. Fyzikálna terapia ciev BEMER celkovo podporuje telesné regulačné mechanizmy nevyhnutné pre proces regenerácie a rehabilitácie. Možno ju ako účinnú komplementárnu liečbu nasadiť v týchto prípadoch: - zlepšenie zásobovania orgánov a tkanív, a tým pádom na účely regenerácie, - zníženie náchylnosti na infekcie, - podpora imunitného systému, - zvýšenie telesnej výkonnosti, - zvýšenie duševnej výkonnosti, - zníženie následkov stresu. Fyzikálna terapia ciev BEMER prináša tiež ohromujúce zlepšenie výkonnosti pri športových činnostiach. Dokáže prispievať k zvýšeniu maximálnej intenzity zaťaženia, zlepšovať jednotlivé tréningové cvičenia, skracovať fázy regenerácie po športovom tréningu a znižovať riziko poranení.

Vedecký dôkaz účinnosti fyzikálnej terapie ciev BEMER

Početné štúdie a pozorovania aplikačnej praxe podali jednoznačný vedecký dôkaz o účinnosti fyzikálnej terapie ciev BEMER. Podarilo sa tak okrem iného preukázať, že tkanivá po terapii dokážu až o 30 percent lepšie využívať privádzaný kyslík. Práve táto skutočnosť predstavuje rozhodujúci a produktívny účinok tejto terapeutickej metódy, a to aj pri poruchách regenerácie alebo namáhavej rehabilitácii. Fyzikálnu terapiu ciev BEMER možno právom považovať za míľnik v oblasti fyzikálnej terapie ciev tela, pretože významným dielom prispieva k zlepšeniu prekrvenia, vďaka čomu dochádza k zlepšeniu regenerácie a zvýšeniu výkonu ciev.