Váš kontakt: Michal Václavík
+421907321544

Fyzikálna terapia ciev

Therapy

BEMER dokáže zlepšiť prekrvenie vlásočníc, a tým podporiť telu vlastné samoozdravné a regeneračné procesy. Prekrvenie funguje ako zásobovacia sústava v ľudskom organizme. 74% z nej funguje na úrovni tých najmenších ciev (mikrocirkulácia). Ide teda o tú oblasť, v ktorej krvinky zásobujú tkanivá a orgány živinami a kyslíkom a na ceste späť so sebou berú odpadové produkty, aby ich odstránili. Iba vďaka týmto procesom zásobovania a odsunu sú bunky tela schopné vykonávať úlohy udržiavajúce nás pri živote a dodávať telu potrebnú energiu. Srdce má zas za úlohu zabezpečovať, aby sa krvinky pohybovali v našom krvnom obehu. Má to však jeden háčik! Čiastočky krvi musia obslúžiť a vyčistiť územie o dĺžke vyše 120 000 kilometrov. Také čosi by srdce samo nezvládlo, potrebuje preto pomoc. Sú to práve tieto menšie cievy, ktoré vlastnými čerpacími pohybmi (vazomóciou) poháňajú krvinky, čím podporujú činnosť srdca. Navyše svojimi pohybmi regulujú tok krvi tak, aby oblasti s aktuálne vyššími požiadavkami na zásobenie boli prekrvené lepšie než tie, ktoré sa dočasne uspokoja s nižším prísunom. Príklad: Počas športových aktivít je potreba a spotreba svalov vysoká, zatiaľ čo si mozog teraz vyžaduje menší prísun. Pri učení sa je to presne naopak. Pomocou prečerpávacích pohybov menších ciev teda dokážu krvinky odvádzať im zverenú prácu – a síce tam, kde to najviac treba. Výsledok je ohromujúci: Dochádza k posilneniu obranyschopnosti, k zvýšeniu telesnej i duševnej výkonnosti, k efektívnejšiemu boju proti chorobám a tiež ku zlepšeniu prísunu liečiv na miesto určenia.

Priveľa stresu, primálo spánku, jednostranná výživa, nezdravé životné návyky, choroby a samozrejme aj starnutie však tieto čerpacie pohyby vlásočníc spomaľujú. Týka sa to prevažnej väčšiny ľudí. Bunky krvi sú teda v pohybe príliš pomaly a nedokážu na sto percent plniť svoje úlohy. Nedostatočné zásobovanie tkanív a orgánov má z dlhodobého hľadiska za následok oslabenie telesnej a duševnej zdatnosti, bolesti, narušenie dobrého pocitu a vznik ochorení.

Fyzikálna terapia ciev BEMER tomuto dokáže v prirodzene obmedzenom rámci čeliť. Pomocou elektromagneticky prenášaných stimulačných signálov totiž podnecuje prečerpávací pohyb najmenších ciev, čím v tejto oblasti môže prispieť k opätovnej normalizácii toku krvi. Bunky nášho tela sú tak znova lepšie zásobené a sú preto schopné plniť rozmanité úlohy. Vedia tak napríklad bojovať proti chorobám a bolestiam, hojiť rany, zabezpečovať energiu pre náš telesný i duševný výkon alebo opäť obnoviť náš celkový pocit blaha.

Technológia BEMER má však čo ponúknuť aj amatérskym či profesionálnym športovcom. Pretože prekrvenie najmenších ciev, ktoré sa riadi podľa aktuálnych potrieb, umožňuje docieliť kratšie fázy rozohrievania sa pred a uvoľnenia po športovaní, zaistiť rýchlejšiu regeneráciu a v dôsledku toho i efektívnejší tréning. Navyše prispieva k tomu, že sa v ideálnom prípade okamžite zacelia mikroskopické poranenia, čím pomáha vyhnúť sa väčším následným zraneniam.

Vedecky potvrdené

Fyzikálna terapia ciev BEMER

Oblasti aplikácie

  • TerapiaTerapia

    Terapia v prípade ochorenia, podpora imunitnej reakcie, aktivácia telu vlastných ozdravných síl formou stimulácie mikrocirkulácie.

  • PrevenciaPrevencia

    Pozitívny vplyv na celkové rozpoloženie, zdravie a spánok, čo sa vo výsledku pretaví do zvýšenia kvality života.

  • Zvýšenie výkonuZvýšenie výkonu

    Podpora látkovej výmeny pre nárast výkonnosti, posilnenie reakčných schopností, redukciu rizika poranení pri športe i pre rýchlejšiu regeneráciu.